ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON

Task: SaastopuuPROD

Display Name: SaastopuuPROD

Description: Säästöpuutyökalu muodostaa ehdotuksen jätettävistä säästöpuuryhmistä pohjautuen ekologisiin tekijöihin.

Category:

Help URL: http://aineistot.metsakeskus.fi/metsakeskus/rest/directories/arcgisoutput/Geoprosessointipalvelut/Saastopuutyokalu_GPServer/Geoprosessointipalvelut_Saastopuutyokalu/Saastopuutyokalu.htm

Execution Type: esriExecutionTypeAsynchronous

Parameters:


Supported Operations:   Submit Job