ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON | SOAP | WPS

Geoprosessointipalvelut/Saastopuutyokalu (GPServer)

Service Description: Työkalu antaa säästöpuuehdotuksen ja puukarttapisteet

Tasks: Execution Type: esriExecutionTypeAsynchronous

Result Map Server Name:

MaximumRecords: 100000

Child Resources:   Info   Uploads