ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON | SOAP | WPS

Geoprosessointipalvelut/ValumaAlueenMaaritys (GPServer)

Service Description: Tämän työkalun avulla voidaan laskea kartalta osoitetun purkupisteen yläpuolinen valuma-alue. Tulostiedostoina kirjoitetaan vesiuomaan tarttunut purkupiste ja sen yläpuolinen valuma-alue.

Tasks: Execution Type: esriExecutionTypeAsynchronous

Result Map Server Name:

MaximumRecords: 1000

Child Resources:   Info   Uploads